Sensorische informatieverwerking

Binnen onze praktijk zijn twee kinderfysiotherapeuten gespecialiseerd in de sensorische informatieverwerking bij kinderen van 0-12 jaar.

Wat is de sensorische informatieverwerking?

Zintuigen die voor iedereen bekend is zijn: ruiken, proeven, horen of zien. Maar er zijn ook andere zintuigen, zoals het evenwichtsorgaan, tactiele systeem (tast) en het proprioceptieve systeem (diepe gevoel) die ook erg belangrijk zijn.

Al die zintuigen werken de hele dag samen om ervoor te zorgen dat we goed reageren op onze omgeving. Ze informeren ons in feite over de wereld om ons heen. Ze bestaan afzonderlijk van elkaar, maar moeten als een geheel functioneren.

Gebeurt dat niet dan is er sprake van een sensorisch informatieverwerkingsprobleem. Wij richten ons op sensorische informatieverwerkingsproblemen bij kinderen. Prikkels komen sterker binnen, of juist minder sterk.

Kinderen met sensorische informatieverwerkingsproblemen, hebben dus zintuigen die niet goed samenwerken. Dat kan invloed hebben op het gedrag en het welbevinden van een kind. Het kind krijgt informatie anders binnen en reageert hier anders op.

Het eerste levensjaar legt een belangrijke basis in het leren verwerken van de diverse zintuiglijke prikkels, die van belang zijn voor de sensorische-motorische informatieverwerking en de ontwikkeling van het brein.

Dit kan zich bij baby’s en jonge kinderen (0-3 jaar) uiten in bijvoorbeeld:

 • Ontroostbaar huilen
 • Voedingsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Het kind kan moeilijkheden ondervinden in de omgang met anderen
 • Bewegingsonrust
 • Extreem reageren op verandering

Dit kan zich bij schoolgaande en oudere kinderen (4-12 jaar) uiten in bijvoorbeeld:

 • Gedragsproblemen die verklaard kunnen worden uit een intelligentieprobleem of een
 • sociaal emotioneel probleem
 • Eetproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Problemen met de concentratie en aandacht
 • Druk gedrag
 • Angstig zijn
 • Motorische problemen
 • Problemen met spel en spelen
 • Somatische problematiek bijvoorbeeld: niet verklaarbare lichamelijke klachten
 • Moeite met organiseren en het plannen van taken
 • Extreem reageren op verandering

Wat doet de kinderfysiotherapeut:

De kinderfysiotherapeut zal door middel van een gesprek met ouder en/of kind, een vragenlijst over de sensorische informatieverwerking en een motorische test/observatie van het kind het sensomotorisch profiel in kaart brengen. Daarna kan er over gegaan worden tot behandelen.

Het doel is om het ‘systeem’ in balans te krijgen, zodat uw kind beter in staat is om de interactie aan te gaan met alle informatie die binnenkomt en dat ze in staat zijn zichzelf beter te kunnen reguleren. Zodat het kind beter in zijn vel komt te zitten, goed de aandacht kan richten en zich motorisch beter kan ontwikkelen. Daarnaast is het van belang dat u en uw kind begrijpt hoe het sensorisch profiel eruit ziet en wat jullie samen kunnen doen om dit in balans te krijgen.