Kinderfysiotherapie

Gerichte hulp bij ontwikkeling

Kinderen leren spelenderwijs. Door spel en bewegen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Dit gaat niet altijd vanzelf. De ontwikkeling kan bedreigd,vertraagd of afwijkend zijn. Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen,organen, zenuwstelsel, houdings- en bewegingsapparaat of onvoldoende motorische ervaring.

Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het ene kind heeft meer oefening nodig dan het andere en soms is het gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen.

Indicaties voor kinderfysiotherapie kunnen zijn:

Baby/peuter:DSC_8264-1

 • asymmetrische zuigeling of voorkeurshouding
 • overstrekken
 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • huilbaby
 • trauma t.g.v. de bevalling
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden

Jonge kinderen:

 • motorische ontwikkelingsachterstandDSC_8213-1
 • afwijkend looppatroon
 • lage- of hoge spierspanning
 • orthopedische afwijkingen
 • aangeboren afwijkingen
 • psychiatrische- of gedragsproblemen die de motoriek beïnvloeden
 • ademhalingsproblemen
 • Jeugdreuma
 • chronische aandoeningen

Oudere kinderen. 

Bovenstaande indicaties gelden ook voor de oudere kinderen, specifiek voor deze groep:DSC_8224-1

 • DCD (Developmental Coördination Disorder)
 • schrijfproblemen
 • houdingsproblemen
 • sportblessures
 • conditie en kracht problemen
 • obesitas

Wanneer een kind wordt aangemeld voor kinderfysiotherapie volgt een onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit:

 • intake gesprek: de hulpvraag van ouder, kind en omgeving wordt
  geformuleerd. Door het met ouders doornemen van een vragenlijst krijgen wij een beeld van hoe de ontwikkeling van het kind tot nu toe verlopen is.
 • motorisch onderzoek: wij gebruiken hiervoor gestandaardiseerde testen en vrije bewegingsobservatie.
 • verslaglegging: hierin worden de bevindingen van het onderzoek samengevat. Het bevat een kinderfysiotherapeutische diagnose en het behandelplan. Dit verslag wordt met de ouders besproken. Wanneer zij akkoord gaan met het behandelplan, kan de kinderfysiotherapeutische behandeling starten.
 • behandeling van kinderen tot 2 jaar vindt aan huis plaats
 • kinderen en jongeren vanaf 2 jaar komen naar de praktijk

De behandeling is gericht op het stimuleren van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van kinderen. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen; het moet uitdagend zijn en het plezier in bewegen vergroten.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit houdings-, hanterings- en speladviezen. Wij behandelen aan huis, omdat het jonge kind daar voldoende motorische uitdaging en oefenmateriaal heeft. Wij kunnen ouders instrueren binnen hun eigen woonsituatie, zodat de behandeling geïntegreerd kan worden in de dagelijkse verzorging van het kind.

Wanneer de behandeling wordt afgerond, wordt het resultaat van de behandeling geëvalueerd en vastgelegd in een eindverslag.

OVER DE ZORGVERZEKERINGEN

De kinderfysiotherapeutische behandeling is meestal 1x per week en duurt 30-40 minuten. Hoeveel behandelingen er nodig zijn, hangt af van de hulpvraag, aard en omvang van de klacht. Door de specifieke doelgroep, kinderen, is de gemiddelde behandelperiode vrij lang vergeleken met algemene fysiotherapie. De behandelperiode varieert van 6 weken tot 10 maanden.

Sommige kinderen hebben gedurende een aantal jaren periodiek een behandelperiode.

De zorgverzekeraars zijn overeengekomen met de NVFK dat door geregistreerd kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden. Gezien de bezuinigingen in de zorg is het verstandig uw polisvoorwaarden hier op na te (blijven) lezen.